fbpx
Płyta fundamentowa – rozwiązanie bez wad?

Płyta fundamentowa – rozwiązanie bez wad?

Realizacja Jesion Inwestycje Budowlane

Czy płyta fundamentowa ma wady i czy cena jest jedną z nich?

Eliminuje ryzyko pękania ścian, redukuje koszty ogrzewania i przyspiesza proces budowy. Są jeszcze inne realne korzyści płynące z zastosowania płyty fundamentowej. Jednak, czy jest to rozwiązanie pozbawione wad? I czy cena jest jedną z nich? Sprawdzamy, co kształtuje koszty płyty fundamentowej i czy są obszary, na których to rozwiązanie „przegrywa” z tradycyjnym fundamentem.

Płyta fundamentowa – czy to rozwiązanie ma słabe punkty?

Widzimy cztery, które mogą wpływać na podniesienie kosztów inwestycji, choć wcale nie muszą przesądzać o tym, że płyta fundamentowa summa summarum będzie rozwiązaniem droższym od klasycznych ław fundamentowych.

1. Płyta fundamentowa – nie ma możliwości dokonania zmian w instalacjach po rozpoczęciu fundamentowania

Już na etapie projektu trzeba uwzględnić lokalizację wszystkich przyłączy, wyprowadzenia przepustów i przejść instalacyjnych. W trakcie robót, a tym bardziej po ich zakończeniu, nie ma możliwości przeprowadzenia zmian w przebiegu instalacji. Wprawdzie płyta fundamentowa pozwala dowolnie aranżować układ ścian działowych, ale nie dotyczy to tzw. mokrych pomieszczeń, czyli takich, w których trzeba rozprowadzić kanalizację i inne instalacje zlokalizowane w płycie. Dlatego zanim przystąpimy do budowy płyty fundamentowej, powinniśmy mieć całkowitą pewność, co do rozmieszczenia kuchni, łazienek, pralni itp.

Projekt płyty fundamentowej

Projekt płyty fundamentowej musi uwzględniać ostateczną lokalizację przyłączy, instalacji i przepustów. W trakcie prac i po ich ukończeniu nie ma już możliwości dokonywania zmian.

2. Płyta fundamentowa – beton tylko z betoniarni

Do betonowania fundamentu w technologii płytowej nie można używać betonu przygotowanego na palcu budowy metodą gospodarczą. Trzeba korzystać z betonu wysokiej klasy dowiezionego w gruszce z betoniarni. Zatem nie jest to rozwiązanie dla osób, które na tym polu szukają oszczędności.

Płyta fundamentowa wymaga betonu z betoniarni

Płyta fundamentowa wymaga użycia wysokiej jakości betonu z betoniarni. W przeciwieństwie do tradycyjnych fundamentów nie można budować jej własnymi siłami, korzystając z betonu mieszanego w betoniarce na placu budowy.

3. Płyta fundamentowa z piwnicą? Tak, ale od razu!

O tym, czy Twój dom będzie miał piwnicę czy nie, musisz zdecydować na początku. Po ukończeniu budowy nie będzie możliwości dodatkowego podpiwniczenia budynku. Warto o tym pamiętać.

4. Brak dostępu do izolacji pod płytą fundamentową

Zdecydowana większość izolacji przeciwwilgociowej oraz termicznej fundamentu jest zlokalizowana pod płytą. Zatem w przypadku uszkodzenia warstwy izolacyjnej dostęp do niej będzie niemożliwy. Tradycyjne fundamenty są zaizolowane pionowo – można je odkopać i przeprowadzić naprawy.

Czy płyta fundamentowa jest zawsze droższa od klasycznych fundamentów?

Cena płyty fundamentowej jest wysoka – takie przekonanie jest powszechne i z pewnością jest to jeden z powodów, dla których inwestorzy w ogóle nie podejmują próby skonfrontowania jej kosztów z tradycyjnym fundamentem ławowym. To błąd, ponieważ sytuacje, w których fundament w technologii płytowej okazuje się być rozwiązaniem korzystniejszym są częste. Dzieje się tak, dlatego że koszt fundamentów, bez względu na technologię, jest kształtowany przez wiele czynników. Ich unikatowa dla każdej budowy kombinacja decyduje o tym, która technologia będzie bardziej opłacalna i korzystniejsza, także z punktu widzenia bezpieczeństwa i kosztów utrzymania. Jakie to czynniki?

Płyta fundamentowa – co wpływa na jej cenę?

To one determinują konieczność (lub jej brak) wymiany gruntu pod płytą oraz grubość podbudowy. Jeśli, np. grunt jest wysadzinowy, cena płyty z pewnością będzie wyższa niż w przypadku rozwiązań tradycyjnych. Zapłacimy więcej, ale jednocześnie wyeliminujemy prawdopodobieństwo nierównomiernego osiadania budynku i związanych z tym następstw – nie narażamy się na koszty związane z naprawą uszkodzeń. Zatem w perspektywie długofalowej bilans może się okazać korzystniejszy.

  • Wielkość budynku i jego kształt

Im dom jest większy i im bardziej skomplikowany ma kształt, tym więcej obciążeń przekazuje na fundament. Ta wartość wpływa na sposób zbrojenia, ilość wykorzystanej stali i liczbę ścian konstrukcyjnych. I tak, w przypadku domów o prostej konstrukcji, z jedną ścianą nośną, budowanych na stabilnym gruncie, fundament klasyczny będzie tańszy. Wystarczy jednak, że konstrukcja będzie wymagała postawienia dwóch ścian konstrukcyjnych, żeby poważnie rozważyć zastosowanie płyty fundamentowej – każda dodatkowa ława będzie podnosić koszty materiałów i robocizny. W przypadku płyty wystarczy pogrubienie płyty w miejscach, gdzie staną ściany nośne i kominy, a i to nie zawsze jest konieczne. Z tego powodu płyta fundamentowa jest rekomendowana jako bardziej ekonomiczne rozwiązanie do budynków o skomplikowanej bryle, wymagającej zastosowania kliku ścian konstrukcyjnych.

Budynek o skomplikowanej bryle

W przypadku budynków o skomplikowanej bryle, których rzut odbiega od kwadratu a konstrukcja wymaga zastosowania kilku ścian nośnych, płyta fundamentowa będzie porównywalna w kosztach lub tańsza od klasycznych ław fundamentowych.

  • Stopień nachylenia terenu

Jeśli jest duży, np. budynek jest posadowiony na zboczu góry, fundament w technologii płytowej będzie wymagał zastosowania co najmniej dwóch płyt, ulokowanych na różnych poziomach i umiejętnie ze sobą połączonych. To znacznie podnosi koszt inwestycji. Jeśli cena jest dla nas kluczowym argumentem, powinniśmy raczej zdecydować się na klasyczny fundament. Warto jednak pamiętać, że prawidłowo zaprojektowany fundament w technologii płytowej gwarantuje równomierne osiadanie budynku, co jest szczególnie istotne w przypadku działek o dużym kącie nachylenia terenu, na niejednorodnym gruncie.

  • Koszty robocizny

Czas to pieniądz. Dlatego za każdy kolejny dzień pracy robotników zapłacimy więcej. Z tego punktu widzenia płyta fundamentowa wydaje się być bezkonkurencyjna. Do jej wybudowania potrzeba średnio 4 – 5 dni. Tymczasem budowa tradycyjnych fundamentów to mniej więcej 3 tygodnie.

Jednak technologia płytowa, choć prostsza w konstrukcji, wymaga zatrudnienia profesjonalnej firmy budowlanej, która posiada narzędzia do wykonania specjalistycznych obliczeń. W przeciwieństwie do klasycznych fundamentów ławowych, płyta fundamentowa – aby była prawidłowo zaprojektowana i bezpieczna – wymaga zastosowania kosztownych programów modelujących. To sprawia, że mimo szybszego tempa prac, ostateczna cena robocizny za płytę fundamentową nie musi być niższa. W przypadku klasycznych fundamentów ławowych możemy szukać oszczędności, np. mieszając beton bezpośrednio na placu budowy i/lub po prostu wznosząc go samemu. Przy technologii płytowej metoda gospodarcza nie wchodzi w grę.

Podsumowanie

Podsumowując, na ostateczną cenę płyty fundamentowej wpływa kombinacja wielu czynników. Z tego powodu kosztów jej wybudowania nie da się jednoznacznie zaliczyć do argumentów na tak lub na nie. Na pewno zanim podejmiemy decyzję, powinniśmy rozpoznać warunki wodno-gruntowe na działce (badanie geotechniczne), przeanalizować założenia projektowe i skonsultować się z fachowcem. Dobrym pomysłem jest porównanie kilku wycen dla fundamentu tradycyjnego oraz płyty fundamentowej opartych o nasz projekt i specyfikę działki. Tylko takie porównanie pozwoli nam prawidłowo oszacować skalę wydatków, które będziemy musieli ponieść w trakcie budowy.

Pamiętajmy, że dom stawiamy na kilkadziesiąt lat. Oszczędności poczynione na etapie budowy w przyszłości mogą generować wyższe koszty związane z naprawą usterek i codzienną eksploatacją budynku, dlatego wybór rodzaju fundamentu powinien być podyktowany w pierwszej kolejności warunkami wodno-gruntowymi, wielkością i kształtem budynku oraz stopniem nachylenia terenu.

Pozdrawiamy
Zespół firmy Jesion

Umów się na bezpłatną konsultację  » Kontakt