Dofinansowanie

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Jesion Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa informuje o realizacji projektu pn. „Wdrożenie zaawansowanego oprogramowania do zarządzania przedsiębiorstwem z branży budowlanej szansą na poprawę konkurencyjności i zbudowanie odporności na przyszłe kryzysy” współfinansowanego w ramach XIII.1 REACT-EU dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Celem niniejszego projektu jest zwiększenie konkurencyjności wnioskodawcy oraz odbudowa pozycji rynkowej po pandemii COVID-19, a także zwiększenie odporności na przyszłe kryzysy.

Powyższy cel zostanie zrealizowany w wyniku zakupu oprogramowania służącego do zarządzania firmą oraz sprzętu niezbędnego do jego obsługi przez pracowników wnioskodawcy. Projekt wpłynie na całkowitą zmianę procesów sprzedażowych, kontrolnych, projektowych i zarządczych w przedsiębiorstwie, a przy tym wpłynie znacząco na poprawę jakości świadczonych usług. Z punktu widzenia klientów wnioskodawcy kluczowe będzie przejście na zdalną formę obsługi klientów, w tym cyfryzację procesów sprzedażowych i rozliczeniowych. Będzie to odpowiadało na zapotrzebowanie zgłaszane przez przedstawicieli grupy docelowej, zwłaszcza podczas pandemii, gdy bezpośrednie spotkania niosły ze sobą ryzyko rozprzestrzenia się koronawirusa. Dzięki realizacji projektu wnioskodawca zyska przewagę nad bezpośrednimi konkurentami, którzy nie korzystają z tego typu narzędzi.


W ramach projektu zrealizowane zostanie jedno zadanie polegające na zakupie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

 

Całkowita wartość projektu: 396 037,86 PLN

Wydatki kwalifikowalne: 321 982,00 PLN

Dofinansowanie: 273 684,70 PLN

Budowa i prace dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  Łodzi w kwocie 288 506,00 zł www.wfosigw.lodz.pl

Nazwa zadania:


Ocieplenie ścian zewnętrznych, wykonanie instalacji mechanicznej wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła w części biurowej, montaż powietrznej pompy ciepła powietrze-woda w części biurowej i kotła na ekogroszek w części produkcyjnej, wykonanie instalacji wodnego, podłogowego ogrzewania w części biurowej i wodne nagrzewnice powietrza w części produkcyjnej, oraz budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 24,30 kWp na potrzeby własne w budynku przy ul. Niciarnianej 49B, 92-320 Łódź”

 

Wartość ogólna zadania: 288 506,00 zł


Wysokość oraz forma dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w PLN w zaokrągleniu do liczby całkowitej: 288 506,00 zł dofinansowania ze środków WFOŚi GW w formie pożyczki.

Budowa i prace dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  Łodzi w kwocie 288 506,00 zł.

Jesteśmy świadomą firmą i dbamy o środowisko. Korzystamy z odnawialnych źródeł energii. Zamontowaliśmy panele fotowoltaiczne o mocy 24,3 kWp, które zaopatrują nas w prąd. Przeprowadziliśmy modernizację budynku polegającą na montażu wodnego ogrzewania podłogowego, powietrznej pompy ciepła powietrze-woda, nowoczesnego kotła na ekogroszek, rekuperacji w części biurowej oraz nagrzewnic w części produkcyjnej. Ociepliliśmy również ściany zewnętrzne co poprawiło efektywność energetyczną budynku. Wszystkie te działania związane są poprawą funkcjonowania zakładu a co za tym idzie zmniejszeniem negatywnego wpływu na środowisko.