« wróć...

Inter Cars S.A. Łódź

Remonty hal

Wykończenie komercyjne obiektu o powierzchni 2000 m2.

Remont kilku filii Inter Cars S.A. na terenie województwa łódzkiego.

Zakres prac dotyczył m.in:

  • prac wyburzeniowych,
  • wykonania nowych ścianek oraz sufitów,
  • wykonania nowych posadzek,
  • instalacji wod.-kan., c.o. oraz elektrycznych.


Wyzwaniem był krótki czas przeznaczony na remonty.